Header

Algemene voorwaarden

De ontwerper van deze site is Peter DUPONT.

Doel:

Door de toegang tot deze site of het gebruik ervan gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden; u erkent dat ze te allen tijde onderworpen zijn voor wijzigingen, maar dat u het op elk gewenst moment kunt openen. Daarom nodigt de ontwerper u uit om deze regelmatig te raadplegen. In het geval de gebruiker niet wenst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden of een deel ervan, wordt gevraagd af te zien van alle gebruik van deze site.

 

Definities:

Site : “defibrillatoren-belux.eu”

Gebruiker : elke persoon die gebruik maakt van de site of van één van haar diensten

Persoonlijke gegevens: alle informatie betreffende een geïndentificieerde- of identificieerbare persoon.

 

Verantwoordelijkheid van de ontwerpers:

Alhoewel ik, de ontwerper, alles in het werk stellen om de specifieke informatie gepubliceerd op mijn site te actualiseren, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, en dit in het bijzonder met betrekking tot de locatie en de toestand van de aangegeven defibrillatoren.

De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot de site of het gebruik ervan, inclusief ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, schade, vernieling of virussen die de computeruitrusting van de gebruiker, en/of de aanwezigheid van virussen kunnen besmetten op zijn website.

Indien nodig, behoud de ontwerper zich het recht om de toegang tot de diensten van de klantsite onmiddellijk te onderbreken en zonder voorafgaande kennisgeving. In deze situatie zal de ontwerper zich inzetten actie te ondernemen om de service zo snel mogelijk te herstellen; maar hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onderbreking, ongeacht de oorzaak.

De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en opmerkingen die op de kaart “Defibrillatoren Belux” werden achtergelaten.

Mijn doelstelling is om de juiste en actuele informatie te verspreiden; daarom zal ik trachten om de fouten, die mij werden gesignaliseerd, te verbeteren.

Evenwel neemt de ontwerper geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze site, zowel in hun kwaliteit als in hun juistheid.

In geval van betwisting zal de inbreukmakende informatie gewoon van de site worden gehaald.

Ik, de ontwerper, wens hiermede mijn krachtig verlangen te tonen om alle afwijkingen die mogelijk aan mijn aandacht ontsnapt zijn, te controleren van zodra ik hiervan op de hoogte gebracht werd.

 

Behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens:

De mogelijkheid om bij te dragen tot de totstandbrenging van een kaart van België en Luxemburg defibrillatoren is onderworpen aan een registratie van de gebruiker.

De verzamelde gegevens (voornaam, naam, e-mail) worden vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt of verkocht worden.

 

Intellectuele eigendom:

Elke reproductie, aanpassing, verspreiding van elementen van deze website is verboden zonder de voorafgaande toestemming van de ontwerper.

 

AED BELUX (FR)AED BELUX (FR)