Header

Levensreddende gebaar

Wat is een hartstilstand

Een hartstilstand, ook “plotselinge dood” genoemd, gaat gepaard met kennisverlies, stoppen met ademen. Het hartritme is verstoord. Om het hart terug op gang te krijgen, en alzo een menselijk leven te redden is het absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk te handelen, daar de eerste minuten na het voorval van groot belang zijn.

Begrijpen hoe het hart functioneert

Als het hart correct functioneert trekt de hartspier regelmatig samen om het bloed, arm aan zuurstof uit te pompen en het te voorzien van bloed, rijk aan zuurstof; hierdoor wordt het ganse lichaam voorzien van zuurstofrijk bloed.

Waarom stop het hart ?

Als de elektrische stroomkring van het ontregelt, ontstaat er een hartkamer fibrillatie. Er is geen hartslag meer en kan dus het lichaam niet meer voorzien van bloedtoevoer.

Hoe kan men een hartstilstand herkennen?

 • Verlies van het bewustzijn
 • De polsslag stopt
 • Weinig of geen ademhaling

Na 3 minuten kunnen de hersenen zware schade oplopen daar er geen zuurstof meer doorkomt.

Het hart opnieuw opstarten

Je moet heel snel handelen,en dit binnen de 8 minuten :

 • de 112 of 100 (alleen voor België) oproepen
 • een hartmassage toedienen
 • een externe automatische defibrillator gebruiken.

De hulpdiensten verwittigen : De 112  of 100 (Alleen voor België) oproepen

Als je getuige bent van een hartstilstand, verwittig onmiddellijk de hulpdiensten : dit is een allereerste stap !

De operator zal de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plaats van het voorval sturen :

zij zullen u naar meer details vragen

 • De toestand van het slachtoffer en de omstandigheden van het ongeval,
 • Of er reeds zorgen of controles op het slachtoffer werden uitgevoerd,
 • De juiste plaats waar u zich bevindt (adres, verdieping,deur, code enz…)

Sluit de verbinding niet als eerste af.  De operator zal u aanduiden op welk ogenblik u de telefonische verbinding mag afsluiten.

Een hartmassage uitvoeren

Hoe sneller de hartmassage wordt uitgevoerd, hoe groter de overlevingskansen zijn!

Inderdaad, de hartmassage is een handmatige activering van het hartpompsysteem voor de irrigatie van het organisme. Het kan het vertragen van de achteruitgang van de vitale functies en letsels in de hersenen voorkomen.

Ziehier de techniek:

Je moet het hart van het slachtoffer masseren om het bloed door het lichaam te laten circuleren:

 • het slachtoffer op een harde ondergrond neerleggen,
 • plaats je op je knieën, naast het slachtoffer,
 • positioneer je beide handen op elkaar in het midden van de borstkas, tussen de borsten, met uitgestrekte armen,
 • druk met al je gewicht op de borstkas: het zijn niet je handen of je armen maar je hele gewicht dat drukt
 • doe deze compressie 100 tot 120 keer per minuut, per sequentie van 30 opeenvolgende drukken.   Je moet telkens hard drukken, om de borstkast 5 à 6 cm in te drukken. Zorg ervoor deze los te laten tussen elke compressie. Uit te voeren tot de aankomst van de hulpdiensten.
 • zelfs als je de indruk hebt dat het niet goed bezig bent: niet opgeven, voortdoen! … beter een onnauwkeurige hartmassage dan geen hartmassage !

wir.skyrock.net

Het hart defibrilleren

In België, sinds juni 2006, en in Luxemburg, sinds november 2008,  is het toegelaten aan elke persoon, zelfs geen dokter om een externe defibrillator te gebruiken. Meer en meer defibrillators zijn voorhand op openbare plaatsen.

Hoe te gebruiken ?

 • Open de cover van de defibrillator, haal hem eruit en schakel hem in : een elektronische stem geeft je de te volgen instructies. Ze legt eerst uit hoe je de elektrodes op de huid van de patiënt dient te plaatsen; de ene onder de linkse oksel, de andere op de borst aan de rechterkant.
 •  Het apparaat stelt zelf de diagnose en geeft een choc indien nodig: dus geen risico op verkeerde handeling!
 •  Verwijder je van het lichaam van het slachtoffer terwijl de defibrillator de elektrische stroomstoot levert. De defibrillator zal dan controleren of het hart terug op gang komt en zal de nodige instructie geven.

Er bestaan eveneens halfautomatische defibrillatoren: het apparaat zal je zeggen op een knop te duwen om de stroomstoot op gang te zetten.

Is er geen externe defibrillator voorhanden dan masseer je tot de aankomst van de hulpdiensten.

AED BELUX (FR)AED BELUX (FR)