Header

Historiek

Een automatische defibrillator is een draagbaar toestel dat werkt op batterijen en die tot taak heeft om de hart activiteit van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand te analyseren. Deze analyse gebeurt volautomatisch, waar de operator geen enkele besluitvorming dient te nemen. Enkel externe schokken zijn mogelijk, t.t.z. de elektroden worden op de huid van de patiënt geplaatst. Ontdekt de defibrillator een schokbaar ritme kan de machine toelaten om een stroomstoot te leveren, of defibrillatie.

De eerste commerciële automatische defibrillator dateert van 1994.

De vroegtijdige defibrillatie , gekoppeld aan een hart- longreanimatie verhoogt gevoelig de overlevingskansen van een persoon die getroffen werd door een hart- en longstilstand; de voornaamste doodsoorzaak bij volwassenen.

 Opdat dit medische gebaar zo vlug mogelijk zou kunnen gebeuren werden simpele toestellen op de markt gebracht: de volledig automatische defibrillator (DEA) of  de semi-automatische defibrillator (DSA). Deze apparaten gaan automatisch over tot het diagnosticeren van een hartkamerfilibratie en dit dankzij een software analyse spoor. Ze kunnen zowel door redders als door het grote publiek gebruikt worden.

 In Europa sterven elk jaar ongeveer 700 000 mensen aan een plotselinge hartstilstand.

De kans van overleven na een hartstilstand is zeer kort, 4 à 5 minuten. Daardoor is het gebruikmaken van automatische defibrillatoren een flinke stap vooruit op overleven voor deze slachtoffers.

België : 12 juni 2006  – Wet die het gebruik van externe automatische defibrillators (DEA) toestaat. Sinds deze datum is het aan iedereen toegestaan om een externe automatische defibrillator te gebruiken in geval van een reanimatie volgens de voorwaarde die zijn vastgelegd door de Koning.

Luxemburg : Het Groothertogelijke Besluit van 19 november 2008 regelt het gebruik van automatische externe defibrillators. Het besluit zegt ondermeer dat een defibrillator van categorie 1 (is een automatische  externe defibrillator die niet op handmatige manier kan overgeschakeld worden) door iedereen mag gebruikt worden.

AED BELUX (FR)AED BELUX (FR)